Fontos információk:

Adatkezelési tájékoztató

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat az adatkezelési tájékoztató menüpont alatt olvashat. 

Nevezetességek

» Potenciális természeti területek

Természetvédelmi oltalom alatt nem állnak, de természetvédelem szempontjából értékes területek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Természetvédelmi törvény) értelmében az illetékes természetvédelmi hatóság (Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság) által kijelölt, potenciális természeti területnek minősülő vizes élőhelyek, illetve erdő- és gyepterületek. A természeti értékek gazdag tárházát az egykori folyóhálózat vizes élőhelyeinek maradványai, a mélyebb fekvésű területek természetközeli erdő- és gyepfoltjai, valamint a szikes puszták növénytársulásai és az ezeken élő állatvilág jelentik. Az egykori gazdag növényvilág hírmondóinak tekinthető természeti területek az intenzíven művelt szántóföldek közé ékelődve, mozaikszerűen maradtak fenn. A fennmaradást annak köszönhetik, hogy ezek a területek általában a szántóföldi gazdálkodást megnehezítő, kedvezőtlen talaj- (szikes talaj) vagy vízrajzi adottságokkal (vízállásos terület) rendelkező területek, ezért a szántók térhódításának nem estek áldozatul. Sajnos a területeket szigetszerű elhelyezkedésük, kis méretük miatt jelentős zavarás éri, ezért állapotuk veszélyeztetett, megőrzésük azonban különösen fontos, hiszen egyrészt változatossá teszik a hatalmas összefüggő szántóterületeket, másrészt, mint táplálkozó és fészkelő helyek, a térség zöld folyosó hálózatának fontos részei.

Ilyen természeti terület a Békés Megyei területrendezési Terv alapján Körösújfaluban a Cigány-foki és a Gonda-foki főcsatorna galérianövényzete, az erdőfoltok, és a Kótpuszta külterületi részei.

» Érzékeny Természeti Területek

Körösújfalu közigazgatási területe az un. Bihari-sík fontos Érzékeny Természeti Terület-be esik (2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet 2. sz. melléklete).

» Natura 2000 területek

Értékes területek továbbá a Natura 2000 területek, melyek pontos kijelölése még a tervezés, egyeztetés időszakában van. Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországra is kötelezőek lettek az Uniós irányelvek, így Magyarországon is megtörténtek már az Uniós listákon szereplő növény- és állatfajok, illetve élőhelyek előfordulásának vizsgálatai. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet, ill. a KMNPI adatszolgáltatása alapján Körösújfalu közigazgatási területét a különleges természet-megőrzési területek (Sebes-Körös) érintik.

» Ökológiai folyosók

A Békés Megyei Területrendezési terv szerint folytonos ökológiai folyosóként nyilvántartott terület a Sebes-Körös ártere.

» Helyi jelentőségű természetvédelmi területek

Körösújfaluban jelenleg nincs önkormányzati rendelettel védett helyi jelentőségű természetvédelmi terület vagy természeti emlék.

» Táji értékek

elemei olyan kúp vagy félgömb alakú képződmények, melyek legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen épültek és temetkezési helyként, településhelyként, őrhelyként vagy határjelzőként szolgáltak. Ezen kívül minden korban betöltöttek valamilyen szerepet, ma például az egyik legpontosabb földmérési pontok. Sajnos számos halom esett áldozatul úgy, hogy a nagyüzemi táblák kialakításakor, a meliorációs munkák végzésekor az öntözőcsatornákkal kettévágták, levágták, esetleg elhordták.

Körösújfalu közigazgatási területén - a KMNP Igazgatóság adatszolgáltatása alapján - számos kunhalom található. Sajnos mindegyik erősen beszántott, mindössze néhány méteres kiemelkedésük jelzi jelenlétüket. Bár a kunhalmok jegyzéke még nem készült el, a Természetvédelmi törvény erejénél fogva a település közigazgatási területén található négy kunhalom országos jelentőségű védettséget élvez. A Körösújfalu külterületén található 08/4 hrsz-ú Jákó-halmot a Kulturális Minisztérium 1978-ban külön védettség alá helyezte.

Ma 2024.07.17.
Endre, Elek napja van.

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Pályázatok:

 

© 2011 Körösújfalu Önkormányzata