Fontos információk:


 

Hírek

Körösújfalu Község Önkormányzatának legfrissebb hírei

2014.03.27.

 

Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete márciusi ülésén döntött a 2014. évi Civil Szervezetek által benyújtott működési támogatásról. A támogatásban 5 Civil Szervezet részesült összesen 400.000. Ft értékben, továbbá a Képviselő Testület döntött arról is, hogy a Füzesgyarmat székhellyel rendelkező Tourinform Iroda munkáját is támogatja 50.000. Ft értékben.


Körösújfalu Község idén Május 1-én 10. órai kezdettel tartja meg rendhagyó Majális ünnepségét. A rendezvény színes programokkal várja a tisztelt érdeklődőket. Helyszíne a Körösújfalu Közösségi Házudvara (Körösújfalu,Fő utca 12.) A program: Főzőverseny, Kispályás futball, Főzőverseny eredményhirdetés, Tombolasorsolás, Bodrogközi Rita zenés műsora, Capuccino együttes fellépése, Dupla Kávé együttes fellépése, Fáklyás felvonulás, ezt követően pedig tábortűz zárja az ünnepséget.


A település vezetésének döntése alapján 2014. április 23-án (szerdán) 16:00. órai kezdettel Falugyűlést tart a Község Művelődési Házában. A program főbb témái többek közt az Önkormányzat gazdasági adatainak és beruházásainak ismertetése, jelentős változások a közigazgatásban és az intézményi hálózatban, Közbiztonság, valamint kérdések észrevételek megitatásával zárul a fórum.


Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete márciusi ülésén két új rendeletet fogadott el. Az egyik „ A Település hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet” a másik „ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet” A rendeletek hamarosan a Település honlapján is elérhetőek lesznek.
 

 
» Tovább

Körösújfalu Községi Önkormányzat hírei

2014.03.03.

Körösújfalu Község Önkormányzat hagyományaihoz híven megrendezte február 22-én 15 órákkor a Művelődési Házban farsangi ünnepségét. A résztvevőket Bodrogközi Rita zenés gyermekműsora szórakoztatta. A rendezvényen beöltözött gyermekeket a zsűri ajándékkal díjazta, ezt követően tombolasorsolás és zenéz szórakozás zárta az ünnepséget.


Körösújfalu Község Önkormányzatának Képviselő Testülete rendkívüli ülésén döntött, amelyben pályázatot kíván benyújtani a Meseerdő Óvoda és Konyha épületének felújítására. A pályázatot a Belügyminisztériumhoz kellet benyújtani. A beruházásra jutó igényelt támogatási összeg 29.000.000. Ft, az összeg a fejlesztés teljes költségének 90% -kát jelenti. Sikeres pályázat esetén felújításra kerül az épület tetőszerkezete, szigetelése, homlokzata, nyílászárói, külső térburkolata, valamint megújuló energiahasznosítási rendszerek is beépítésre kerülnek.


Körösújfalu Községi Önkormányzatnál 2014 -ben is folytatódik a két évvel ezelőtt elindított Start munkaprogram mezőgazdasági programeleme. A 2014. március 1-től újabb 1 évig pályázati támogatásból foglalkoztatható 21 fő közfoglalkoztatott. A programban dolgozó személyek a Község volt általános iskola épületében, valamint Önkormányzati földterületeken végeznek palántanevelést, zöldség– növénytermesztést, tartósítást, valamint folytatódik a tojótyúk és juh állomány létszámának növelése. A megtermelt zöldség, valamint savanyúság egy részét a Község Konyháján kerül fölhasználásra. A több termék értékesítésre kerül.


Körösújfalu Községi Önkormányzat tavaly évben kezdte meg a Községháza, valamint a Művelődési Ház felújítását követő kifizetési kérelemének a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz történő beadását. A támogatás az Önkormányzat és a Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület együttműködésében valósult meg. Az MVH munkástársai helyszíni ellenőrzést végeztek a kivitelezés szabályosságát, valamint az eszközök szakszerű beépítését figyelembe véve. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, a beruházást átvették, és ennek eredményeként a támogatási összeg mind két projekt esetén kiutalásra került.
 

 

» Tovább

Hírek

2014.01.31.

Körösújfalu Község Önkormányzata január végén tüzifával segítette a településen élő, és szociálisan rászoruló családokat, ingatlan tulajdonosokat. Összesen 130 család részesült a tűzifából, egyenként 8 mázsa fa került kiosztásra. Ezen kívül a Magyar Ökomenikus Segély Szervezet jóvoltából EU élelmiszer adományban is részesültek a településen élők.

Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete január végi testületi ülésén megtárgyalta és elfogadta 2014. évi üléstervét és rendezvény naptárát. Az ülésterv szerint a testületi ülések minden hónap utolsó szerdáján délelőtt 9 órától lesznek megtartva. Az ülésekről videó felvétel készül, mely megtekinthető a település honlapján. A rendezvény naptár szerint négy nagyobb rendezvény lesz a településen az idei évben. Farsang, Majális, Falunap és a karácsonyi ünnepség. A legnagyobb rendezvény a falunap amely augusztus 9-én kerül megtartásra.

Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete január végi testületi ülésén megtárgyalta és elfogadta 2014. évi költségvetését. A költségvetést 217 millió Ft bevételi és kiadási fő összeggel hagyta jóvá. A testület hiánnyal nem tervez, a költségvetési rendeletben betervezett általános tartalék 2.850.000 Ft. Ezen testületi ülésen  a település vezetése módosította az árakról és díjakról szóló rendeletét. A díjak a KSH által közzétett fogyasztási ár emelkedésének megfelelően 1,7%-kal emelkedtek.

Körösújfalu Község Önkormányzat hagyományaihoz híven megrendezi február 22-én 15 órákkor a Művelődési Házban a farsangi bálját. A résztvevőket  zenés gyermekműsor, jelmezes felvonulás és tombola sorsolás várja. A műsort Bodrogközi Rita szolgáltatja. Minden kedves résztvevőt szeretettel várunk!
 

 


 

 

» Tovább

Híreink

2013.12.07.

Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete legutóbbi ülésén kezdeményezte egy Szociális Szövetkezet megalakítását a településen. Az önkormányzat ösztönzi és támogatja a Szövetkezet létrejöttét, melynek alapító tagja is kíván lenni. A testület felhatalmazta a polgármestert a létrehozásához szükséges előkészületeket megtegye.


Körösújfalu Községi Önkormányzata az idei évben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton. Az ösztöndíjpályázatra a településről négy pályamű érkezett be. Mind a négy pályázat érvényes volt. A Képviselő Testület mind a négy felsőoktatási tanulmányt folytató fiatalt 5.000-5.000 Ft/hó támogatásban részesítette.


Az előző hónapban benyújtott Önkormányzatok Szociális Célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása iránti pályázatát a Belügyminisztérium pozitív elbírálásban részesítette. A Belügyminiszter Úr  döntése alapján Körösújfalu Községi Önkormányzata részére 1.982.000 Ft vissza nem térítendő egyszeri támogatás került jóváhagyásra, melyet az Önkormányzat 120 m3 kemény lombos tűzifa vásárlásra fordít. Az erdő gazdaságon megrendelt fát január első felében tudják leszállítani. A kiosztásra január második felében kerülhet sor. Az előző évekhez hasonlóan rendelet szabályozza a kiosztást, mely kérelem beadásával indul. A kérelmet az Önkormányzat Hivatalába szociális ügyintézőnél lehet benyújtani.


Az Országgyűlés megalkotta az Önkormányzati Segély kialakításával összefüggő törvény módosítását. A módosítások 2014. január elsejével lépnek hatályba. Ebből kifolyólag Körösújfalu Önkormányzatának is felül kellet vizsgálnia, valamint módosítást eszközölt a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló rendeletedben. A rendelet tervezet a legutóbbi Testületi ülésen társadalmi véleményeztetésre lett bocsátva. A tervezet megtekinthető az Önkormányzat hirdetőtábláján.


Körösújfalu Községi Önkormányzat hagyományaihoz híven 2013. december 21-én 15:00 kor megrendezi a Községi Művelődési Házban fenyő ünnepséget. Tücsök Peti szórakoztatja a résztvevőket. Minden általános iskoláskorú gyermeket, aki részt vesz a rendezvényen mikulás csomaggal ajándékozza meg az Önkormányzat.

» Tovább

Körösújfalu Önkormányzatának hírei

2013.10.30.

Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete legutóbbi ülésén döntött. hogy 202 m3 mennyiségű tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be. A tűzifa vásárlás bruttó összköltsége 3.518.840. Ft, melyet állami támogatás fedezne 3.262.300. Ft értékben, valamint a fennmaradó költséget saját forrásból biztosítja az Önkormányzat. A kiosztásra legkorábban januári hónapban kerülne sor, amennyiben az Önkormányzat sikeresen elnyeri a támogatást.


Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta a „Békés Megyei Ivóvíz-javító Program” című támogatott projektet. A támogatási szerződés megkötésének időpontja 2013. szeptember 26.


Körösújfalu Községben október 15-én, kedden a délutáni órákban tornádó erejű vihar csapott le. A forgószél 16 családi ház tetejét rongálta meg. A helyszínre érkező tűzoltók, katasztrófavédelem munkatársai, a Község közmunkásai, valamint helyi lakosok közös együttműködésben segédkeztek a károk helyreállításában, valamint felmérésében. A Községi Önkormányzat, cserepet, illetve faanyagot biztosított a károsultak számára.


Körösújfalu Községben befejeződött a Kossuth Lajos utca útburkolatának aszfaltozása. A felújítás összköltsége 16 millió forint, melyet teljes egészében a Községi Önkormányzat saját forrása biztosított.

 

Körösújfalu Községben elkezdődött a település Kultúrházának felújítása. A projekt forrása biztosítja az épület tetőszerkezetének komplex felújítását, fedett terasz kialakítását, nyílászáró cseréjét, külső és belső festését, burkolását. A munkálatok előreláthatólag november végén fejeződnek be.

 

 
» Tovább

Archívum

Ma 2014.04.23.
Béla napja van.

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:


 


   
 

© 2011 Körösújfalu Önkormányzata