Fontos információk:

 

Hírek

 

Közbeszerzési felhívás!

2018.02.19.

 

 KÖRÖSÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(5536 Körösújfalu, Fő tca 14.)

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST HIRDET

 

A TOP-2.1.3-15.BS1-2016-00014 AZONOSÍTÓSZÁMON NYILVÁNTARTOTT "CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ CSATORNAHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJA, VALAMINT ZÁPORTÁROZÓ MEGÉPÍTÉSE KÖRÖSÚJFALU KÖZSÉGBEN" CÍMŰ PROJEKT

 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ.

 

2018.

 

A felhívás teljes szövegét, valamint a hozzá kapcsolódó egységes dokumentáció anyagát a honlap bal oldalán található pályázatok menűn belül a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00014. Záportározó almenűben feltüntetett linkekre kattintva letöltheti.

» Tovább

Januári Hírek

2018.02.08.

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.évi költségvetését elfogadta. A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetési kiadásainak és bevételének főösszegét 441.370 e Ft-ban (finanszírozási bevételek nélkül) 164.611 e Ft-ban finanszírozási bevételek összegét 246.759 e Ft-ban határozza meg.

 

Az elmúlt évben alkotta meg az önkormányzat 10/2017/.(VI. 29.) számú rendeletét a közterület használat rendjéről, amelynek 12.§-a tartalmazza a fizetendő közterület használati díjakat. A képviselő-testület 67/2017. (VII. 16.) számú határozatával fogadta el az önkormányzat tulajdonában lévő piac üzemeltetési szabályzatát. Az elfogadott szabályzat alapján a piacon történő árusítás évi 60 alkalommal ingyenes, azt követően alkalmi helyhasználat alapján,helypénz megfizetésével lehetséges. A helyfoglalás négyzetméterenkénti díjtétele 100,- Ft, mely összeg tartalmazza az általános forgalmi adót.

 

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményi étkezési nyersanyagnormáról és térítési díjakról szóló 1/2008. (I.24.) önkormányzati rendeletén, nem módosított. Így az előző évhez képest a 2018.évi nyersanyagnorma, valamint a 2018.02.01-től fizetendő étkezési díj mértéke nem változott.

 

A képviselő testület a 2018.évben a mini bölcsődét nem a Körösújfalui Meseerdő Óvoda és Konyha átszervezésével,hanem önálló intézményként kívánja létrehozni 2018.március 1-től. A Képviselő-testület a Körösújfalui Mini Bölcsőde alapító okiratát elfogadta. 2018.március 1. napjától heti 20 óra munkaidőben megbízza Bende Gyulánét a Körösújfalui Mini Bölcsőde intézményvezetői feladatának ellátásával.

 

Körösújfaluban évek óta, hagyományszerűen megrendezésre kerülnek olyan programok, melyek már nem csak a település lakosainak, Körösújfaluból származóknak, hanem a környező településről érkezőknek is izgalmas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak. Az idei évben is szeretnénk nyilvánosságra hozni azokat a nagyobb programokat, melyek az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér pályázatban a tervezett programnyilvántartás alapján megrendezésre kerülnek. Körösújfalu rendezvény naptár 2018: Farsang:2018.február.24 (szombat) 15:00, Majális:2018.április 28-29.(szombat-vasárnap), Falunap:2018.augusztus.4.(szombat), Fenyőünnepség: 2018.december.15. (szombat).

» Tovább

Decemberi Hírek

2018.01.09.

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete támogatja a 2018.évi járási startmunka programok indításához a kérelem benyújtását az alábbi programelemekre: mezőgazdasági programok,helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás,mezőgazdasági utak rendbetétele,belterületi közúthálózat karbantartása,illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása.

A közfoglalkoztatási programokat legkorábban 2018. március 1. napjától indíthatóak, és legfeljebb 2019. február 28-ig tarthatnak.

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete 2018. évre szóló munkatervét elfogadta.

Az ülések időpontja a hónap utolsó szerdai napja, kezdési időpontja: 9.00 óra. Az év december hónapjában tartandó ülés napja az ünnepek előtti utolsó szerdai munkanap. Ettől eltérően a képviselő-testület július hónapban ülésszünetet tart.


Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadta Körösújfalu község településképi arculati kézikönyvét. Az arculati kézikönyvnek igazodni kell a helyi építési hálózathoz, valamint településképi rendelet megalkotása is kötelező feladat 2018-ban. Az elkészült kézikönyv feltöltésre került a LECHNER központ honlapjára.

A „Régi”nagybolt épületének gépészeti és infrastrukturális fejlesztése,hűtő,tároló és csomagoló helyiség kialakítása Körösújfalu községben a TOP-1.1.3.-15-BS1 2016-00013 azonosítószámú projekt keretein belül elkezdődtek a munkálatok, melyek előre láthatólag 4-5 hónapig eltarthatnak.

» Tovább

BURSA-HUNGARICA pályázati kiírás

2017.09.29.

1. számú melléklet a 82/2017.(IX.27.) KT határozathoz

  

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Körösújfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

 

2. számú melléklet a 82/2017.(IX.27.) KT határozathoz 


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Körösújfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
 

 

A pályázat teljes szövege megtalálható és letölthető a baloldalon található dokumentumtár menüben.

 

» Tovább

Ma 2018.02.22.
 napja van.

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Pályázatok:

   

 

© 2011 Körösújfalu Önkormányzata