Fontos információk:

   

Hírek

Májusi Híreink

2017.05.04.

 Településünkön ez évben április 30.-án került megrendezésre a majális, a helyi Közösségi Ház udvarában. Programjaink minden korosztály számára egész napos szórakozási lehetőséget biztosítottak. Kispályás futball mérkőzés nyertese a helyi "Körösújfalu Old Boys" csapata lett, akikre nagyon büszkék vagyunk. A legnagyobb érdeklődést Hevesi Imre show műsora és a V&V Team erőemelő versenye keltette, ahol nemcsak a helyi lakosok de más településről érkezett látogatók is fantasztikusan érezték magukat.

 

Körösújfalu Képviselő Testület legutóbbi testületi ülésén döntött arról, hogy a Körösújfalu Polgárőr Egyesület számára a 2017-es évben 100.000 Ft. összegű működési támogatást biztosít.

 

A Student Bt Tisztítás-technológiai szakmunkás képzése május 9.-én befejeződik. Az OKJ-s bizonyítvány mind a 16 közfoglalkoztatásban lévő személy számára egy plusz lehetőséget biztosít majd.

 

Településünkön első alkalommal került megrendezésre április 29.-én a diák találkozó. A rendezvényen mindenki részt vehetett aki a helyi iskola diákja vagy tanára volt. Nagyon sokan eljöttek és családias, nosztalgikus hangulat uralkodott a találkozón. Ebből kifolyólag minden bizonnyal újra megrendezésre fog kerülni a jövőben is.

 

A Magyar Államkincstár Békés megyei igazgatósága támogatási okiratban értesítette Körösújfalu Önkormányzatát hogy mindkét kérelmét támogatásra érdemesnek ítélte. Csapadékvíz elvezető csatorna hálózat rekonstrukciójára, valamint záportározó megépítésére 69.850.000 Ft. támogatást biztosítanak a Területfejlesztési Operatív Program keretein belül. A régi nagy bolt épületének fejlesztésére, hűtő, tároló és csomagoló helyiség kialakítására 55.880.000 Ft. támogatást biztosítanak.

» Tovább

Áprilisi Híreink

2017.04.13.

Településünkön az idei évben április 30-án kerül megrendezésre a Majális. Előző napon a hagyományaink szerint történik a májusfa állítás, melyen igen szép számban szoktak részt venni a falu lakosai. A rendezvény délelőtt 10. órakor veszi kezdetét. A programok az alábbiak:


10:00 – Főzőverseny
11:00 – Kispályás futball
12:30 – Ebéd
14:30 – Főzőverseny eredményhirdetés
15:00 – Tombolasorsolás
16:00 – V&V Team erőemelő verseny
18:00-20:00–Hevesi Imre Koncert
20:30 – Fáklyás felvonulás
21:00 –Tábortűz
21:30-Szabadtéri diszkó

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, valamint kellemes kikapcsolódást kívánunk!


Az Önkormányzat Képviselő Testülete márciusi ülésén módosította a hulladék gazdálkodásról szóló Önkormányzati rendeletét. A rendelet értelmében a településről a jövőben a DAREK BÁZIS Zrt. végzi a közszolgáltatást alvállalkozók bevonásával. A jogszabály előírásoknak megfelelően a vegyes hulladékot heti rendszerességgel fogják elszállítani a településről. Változatlanul csütörtöki napokon. A lakosok által fizetendő díj mértéke ettől függetlenül nem emelkedik.


A Képviselő Testület a márciusi testületi ülésén arról határozott, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzati feladat ellátását szolgáló fejlesztések támogatására kiírt Belügyminisztériumi pályázatra. A kiírás értelmében belterületi utak felújítására lehet pályázni melyet sikeres elbírálás esetén 2018.december 31-ig kel megvalósítani. A település vezetése úgy döntött, hogy a Táncsics, valamint a Zrínyi utca meglévő burkolatait szeretné felújítani. Ehhez a Minisztérium 85%-os támogatást biztosít.


A Képviselő Testület márciusi ülésén arról döntött, hogy a közfoglalkoztatás mezőgazdasági program keretein belül mezőgazdasági vállalkozási szerződést kíván kötni 3500 db fehér húsliba felnevelésére vonatkozóan, amelynek 9 héten keresztül történő tartását vállalja az Önkormányzat.

 

 

» Tovább

Márciusi Híreink

2017.03.07.

Községünkben 2017.március 4-én került megrendezésre a farsangi ünnepség. Az ünnepséget számos érdeklődő tekintette meg, továbbá 12 jelmezes vonult fel a közönség elé. Azok a gyermekek akik jelmezbe öltöztek a zsűri döntése alapján ajándékba részesültek. Igazán színvonalas műsort tartott Bodrogközi Rita melyen a gyerekek és a szülök is kellemesen érezték magukat. A műsor végén tombolasorsolásra került sor, melyen értékes ajándékokat lehetett nyerni. Köszönjük minden érdeklődő jelenlétét!


2017. február 25-én a Művelődési Házban a Körösújfalu Polgárőr Egyesület rendkívüli közgyűlést tartott. Meghívott személyek is jelen voltak az ülésen, többek közt Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke, Pardi Géza a VÖPE elnöke, valamint Tarsoly János a Vésztői Rendőrőrs parancsnoka. A közgyűlésen elfogadásra került az egyesület új alapszabályának módosítása, valamint Kormányos László az egyesület elnöke beszámolt a 2016-os év munkájáról és a 2017-ben tervezett tevékenységekről.

 

2017-ben várhatólag több nagyobb fejlesztés is megvalósul a településen. Ezek közül az egyik az MVM Zrt. és az Önkormányzat együttműködésével megvalósuló projekt, mely keretében a régi sport pálya területén megépül egy napelem park, amely kölcsönös előnyökkel jár mind a beruházó MVM Zrt. mind a területet biztosító Önkormányzat számára.

 

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő Testülete februári ülésén döntött, hogy március 16-án 16-órai kezdettel falugyűlést tart a Művelődési házban, melyen beszámol a Képviselő Testület és a Polgármester a 2016-ban történt eseményekről, valamint a 2017-es év terveiről.

 

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő Testülete februári ülésén elfogadta a 2017-évi költségvetési rendeletét. A rendelet értelmében 2017.évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeg 229. millió forint.

» Tovább

Februári Híreink

2017.02.07.

Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete februári ülésén tárgyalja a település 2017. évi rendezvényeinek időpontját. Elfogadása esetén 4 nagyobb rendezvény lesz a településen. Március 4-én Farsang, Április 30-án Majális, Augusztus 5-én Falunap, és December 16-án Fenyőünnep!


2017. év tavaszától módosul a községben a szemétszállítás rendje. Jogszabályi változások miatt új állami szolgáltatótól fogják megkapni a negyedéves csekkeket az ingatlan tulajdonosok. A szolgáltatás díja nem emelkedik azonban a szemétszállítás színvonala emelkedni fog, melynek értelmében, a két heti ürítés helyett hetente lesz ürítés, illetve a házhoz kihelyezett további gyűjtőedények szelektív hulladék gyűjtésére is alkalmas lesz. Az új szelektív gyűjtő szolgáltatás is bevezetésre kerül. Pontos tájékoztatót időben megkapják a lakosok.


Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete újból meghirdette az önkormányzati tulajdonú Tavasz utca 54-56 szám alatti szociális bérlakásokat. A lakások bérlésére pályázat útján lehet kérelmezni. A pályázatok beadásának határ ideje Március 15. Egy évre lehet megpályázni az ingatlanokat, melyeknek bérleti díja 10.000 forint/hó. A részletes kiírást megtalálják az önkormányzat hirdetőjén!


A Körösújfalu Község Önkormányzatának Képviselő Testülete januári testületi ülésén, több költségvetési döntést érintő kérdést is megtárgyalt. Első fordulóban megtárgyalásra került a 2017. évi költségvetés. A testület első körben nem fogadta el a költségvetési rendeletét, mivel további kiadás csökkentő és bevétel növelő intézkedést kell megtenni.
Csökkentésre kerültek a személyi juttatások, dologi kiadások, működési támogatások, illetve a fejlesztési és reprezentációs kiadások is. Továbbá a jelenlegi intézményi struktúra fenntartásához bevételeket is növelni kel a településnek, mivel az iparűzési adó befizetések évről-évre csökkenek. Ennek hatására a testület döntött a közös kiadások fedezéséhez szükséges kommunális adó mértékének növelésére. Az adó mértéke 6000.ft/év/ingatlan! Ezen kívül intézkedett az adó kintlévőségek kezelésével kapcsolatban, valamint egyéb állami működési pályázaton is részt vesz az önkormányzat.

» Tovább

Januári hírek

2017.01.10.

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2016. december 21. napján tartotta az év utolsó testületi ülését, ahol elfogadta a 2017. évi ülés és munkatervét. Az ülésterv alapján 2017-ben is minden hónap utolsó szerdai napján 9:00 órakor tartja testületi üléseit. A település vezetése 2017. július hónapjában nem tervez testületi ülést. A közmeghallgatás november, míg a szokásos éves falugyűlés március hónapban kerül meghallgatásra.


Megérkezett a szociális tűzifa a települési Önkormányzathoz. Összesen 106 m3 tölgyfa és kőrisfa került leszállításra melyet az Önkormányzat január 16.-án kezd kiszállítani a lakosság részére. Egy rászoruló háztartáshoz 7,5-8 mq tűzifa kerül kiszállításra.


2017. január 5. napján tartotta meg a Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület tisztújító közgyűlését. A közgyűlés elfogadta az éves beszámolót, és az alapszabályzat módosítását. Herczeg Gyuláné az egyesület elnöke bejelentette, hogy a jövőben csak tagként szeretne részt venni az egyesület munkájában, ezért új elnökséget kellett választani. Az egyesület tagjai megköszönték a leköszönő elnök eddigi lelkiismeretes munkáját és a következő 5 évre egyhangúan Urbán Jánosnét választotta meg új elnöknek.


A Település vezetésének döntése értelmében 2017. január 1.-től a Körösújfalui Mese erdő óvodába integrálta a községi konyhát. Ennek értelmében 2017.-től egy önálló intézményként működik Mese erdő óvoda és Konyha néven. Ezen intézkedést a jogszabályváltozások tették szükségessé.

» Tovább

Ma 2017.05.26.
Fülöp, Evelin napja van.

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Sárrét:

 

 

 

 

© 2011 Körösújfalu Önkormányzata